Grillhähnchen Menüs

Walder Grillhähnchen Menü S

  • 8,50 €
   Menü

 • 1/2 Grillhähnchen (G)
 • Pommes
 • Mayonnaise, Ketchup (A,B,G) oder Curry-Gewürz-Ketchup (A,B,G)

Walder Grillhähnchen Menü M

  • 10,50 €
   Menü

 • 1/2 Grillhähnchen (G)
 • Pommes
 • Softdrink (Dose)
 • Mayonnaise, Ketchup (A,B,G) oder Curry-Gewürz-Ketchup (A,B,G)

Walder Grillhähnchen Menü L

  • 13,00 €
   Menü

 • 1/2 Grillhähnchen (G)
 • Pommes
 • Softdrink (Dose)
 • Salat nach Wahl
 • Dip nach Wahl
 • Mayonnaise, Ketchup (A,B,G) oder Curry-Gewürz-Ketchup (A,B,G)

Walder Grillhähnchen Menü XL

  • 18,00 €
   Menü

 • 1/1 Grillhähnchen (G)
 • Pommes
 • Softdrink (Dose)
 • Salat nach Wahl
 • Dip nach Wahl
 • Mayonnaise, Ketchup (A,B,G) oder Curry-Gewürz-Ketchup (A,B,G)